DỊCH VỤ

Cho thuê phòng họp trực tuyến
BẢO AN TELECOM CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NHƯ:

1. Cho thuê phòng họp trực tuyến

2. Cho thuê thiết bị hội nghị trực tuyến
3. Bảo hành (premier service)
4. Bảo trì định kỳ
5. Miễn phí tư vấn kỹ thuật khắc phục sự cố