Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Làm thế nào hội nghị truyền hình Polycom giúp NATO chống lại các cuộc tấn công mạng

Gus Mommers, người đứng đầu các dịch vụ quản lý hội nghị, mô tả cách thức hội nghị truyền hình giúp NATO chia sẻ thông tin về các mối đe dọa.Hội nghị truyền hình Polycom đóng một "vai trò rất quan trọng" trong việc giúp NATO bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng bằng cách cho phép các liên minh quân sự liên Chính phủ nhanh chóng trao đổi thông tin về các mối đe dọa tiềm năng.

Đó là những gì Gus Mommers, người đứng đầu các dịch vụ quản lý hội nghị về Truyền thông và Thông tin Cơ quan của NATO (NCI), cho biết trong sự kiện của Polycom "vòng quanh thế giới trong 60 phút", khách hàng có thể kết nối với các cuộc thảo luận từ các địa điểm trên toàn cầu.

Mommers, người kết nối với sự kiện trên một liên kết video từ Mỹ, được mô tả như thế nào tuyên bố nhiệm vụ chính của NCI là "cung cấp 24/7 hỗ trợ quan trọng để kết nối các liên minh và bảo vệ mạng của nó".

Không ngạc nhiên, NATO là một mục tiêu thường xuyên của các tin tặc máy tính và bọn tội phạm mạng.

Mommers đã mô tả vai trò của dịch vụ hội nghị truyền hình Polycom trong việc giúp NATO bảo vệ mạng lưới của mình.

"Chúng tôi có một trung tâm phòng thủ mạng trong Mons [Bỉ] vì vậy chúng tôi đang cố gắng để bảo vệ các đồng minh từ bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài vào bất kỳ đối tác liên minh," Mommers nói.

"Polycom hỗ trợ trong đó bằng cách cho phép các cuộc họp quan trọng trong nội bộ với các đội, các cuộc họp quan trọng với các tổ chức khác trong lĩnh vực an ninh không gian mạng, vì vậy chúng tôi có thể nhanh chóng trao đổi bất kỳ thông tin quan trọng," ông nói thêm.

Mommers cũng được mô tả như thế nào NCI cũng có "để cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho bất kỳ hoạt động lớn hoặc nhiệm vụ trên toàn cầu", mà nó hiện trên hai mạng video: các mạng lưới bí mật của NATO và NATO hạn chế mạng.

Các mạng lưới bí mật của NATO là "chủ yếu là một mạng được sử dụng trong hoạt động của NATO và các nhiệm vụ", Mommers nói, và ông đã đi vào để mô tả một số trong những cách đó đã được sử dụng trong các hoạt động tại Afghanistan.

"Có những cuộc họp giao ban hàng ngày giữa người chỉ huy NATO và các chỉ huy cao cấp của NATO ở Brussels báo và hành giữa các chỉ huy địa phương trong tất cả các lĩnh vực trên khắp Afghanistan," ông giải thích thêm rằng hội nghị truyền hình "giúp rất nhiều để cung cấp hỗ trợ cho nhiệm vụ quan trọng, để có được tất cả mọi thứ lên đến tốc độ ".

NATO đang bị tổn thương của 28 quốc gia với nhiều ngôn ngữ làm cho khuôn mặt để phải đối mặt với các cuộc họp, hoặc tương đương video-conferencing của họ, cách tốt nhất để nhận được thông tin trên một cách nhanh chóng - đó là dễ dàng hơn để hiểu một ai đó nếu bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ. Điều này có nghĩa rằng chất lượng của hình ảnh là rất quan trọng, ông nói.

Mommers thêm rằng hệ thống hội nghị truyền hình Polycom cũng được sử dụng tại các trụ sở của NATO.

"Chúng tôi đang cải tạo tất cả các trụ sở và động cơ phòng của chúng tôi và tất cả họ sẽ được thiết kế lại và định dạng lại cho những cách thức mới để làm việc và hợp tác," Mommers kết luận.