Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Giải pháp hội nghị trực tuyến Polycom cho dịch vụ tài chính

Trong môi trường tài chính hỗn loạn và không thể đoán trước được những vấn đề sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, các ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn thế giới đang chuyển sang giải pháp hội nghị trực tuyến Polycom để giảm chi phí, nâng cao năng suất, và sắp xếp hợp lý các hoạt động của họ.

Những trải nghiệm của hội nghị trực tuyến Polycom đều thực hiện với thời gian thực và đánh giá độ tương tác cao. Điều đó sẽ giúp các công ty tài chính có hiệu quả hơn trong các hoạt động của họ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và lợi nhuận cao hơn trong thời gian dài - thậm chí trong thời gian bất ổn kinh tế.Chi nhánh truyền thông từ xa
Tăng cường hợp tác ngành và tăng sự hài lòng của khách hàng với hệ thống hội nghị trực tuyến Polycom cả giải pháp voice và video.

Dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp khách hàng từ xa
Phân biệt tổ chức của bạn từ các đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng Polycom để cung cấp dịch vụ cá nhân tốt hơn.

Video thương mại 
Rút ngắn thời gian ra quyết định và tăng năng suất với mọi giải pháp hội nghị đến từ công nghệ video tiên tiến của Polycom.


Lợi ích của giải pháp hội nghị trực tuyến Polycom cho dịch vụ tài chính

10 Ngân hàng và 6 công ty bảo hiểm lớn nhất đang sử dụng giải pháp hội nghị trực tuyến Polycom với thế giới nhằm:
  • Cải thiện dịch vụ khách hàng
  • Tăng doanh thu 
  • Giảm chi phí
  • Hợp lý hóa hiệu quả hoạt động